Hệ thống phân phối

 
 
 
 
 
 
map_default

NHỰA CHỢ LỚN có hệ thống phân phối tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước:

arr_mienbac Miền Bắc : 70 đại lý
arr_mien_trung Miền Trung : 60 đại lý
arr_tay_nguyen Tây Nguyên : 40 đại lý
arr_dong_nam_bo Miền Đông Nam Bộ : 40 đại lý
arr_tay_nam_bo Miền Tây Nam Bộ : 50 đại lý
arr_tphcm Thành Phố Hồ Chí Minh : > 100 đại lý

 

Khách hàng có nhu cầu làm Nhà phân phối của Nhựa Chợ Lớn, vui lòng liên hệ:

arr_mienbac Miền Bắc  
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Phong
 • Điện thoại: 0982 296 912
 • Email: phongnguyen@nhuacholon.com.vn
arr_mien_trung Miền Trung  
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Phong
 • Điện thoại: 0982 296 912
 • Email: phongnguyen@nhuacholon.com.vn

arr_tay_nguyen   Tây Nguyên & Miền Đông Nam Bộ

 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Dũng
 • Điện thoại: 0908 215 350
 • Email: trungdung@nhuacholon.com.vn
arr_tay_nam_bo Miền Tây Nam Bộ
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Phong
 • Điện thoại: 0982 296 912
 • Email: phongnguyen@nhuacholon.com.vn
arr_tphcm Thành phố Hồ Chí Minh
 
 • Nhân viên hỗ trợ: Anh Dũng
 • Điện thoại: 0908 215 350
 • Email: trungdung@nhuacholon.com.vn